E-tjänst instruktionsfilmer

Inloggning

 

Kassabok – uppläggning av konton

 

Kassabok – transaktioner enkel

 

 

Kassabok – transaktioner återkommande

 

Dagbok 

 

Körjournal

 

Kostnadsersättning

 

Årsräkning del 1

 

Årsräkning del 2

 

Sluträkning – upphört

 

Sluträkning – byte

 

Redogörelse