Vanliga frågor

Vad gör jag om årsräkningen inte går ihop? (A+B blir inte C+D).

Om din årsräkning inte stämmer behöver du göra om den.

Vi har en mikroutbildning om hur man upprättar en årsräkning: http://overformyndarnamnden.se/mikroutbildningar/

När har ni granskat min årsräkning?

Vi granskar årsräkningar i tur och ordning efter när de kommer in till överförmyndarförvaltningen. Hur lång tid det tar beror framförallt på om något saknas när du lämnat in den.

Vad händer när årsräkningen är granskad?

Vi skickar ut en kopia på den granskade årsräkningen tillsammans med arvodesbeslut och dina verifikat. Tänk på att inte slänga verifikaten.

Om ditt uppdrag upphör ska du spara verifikaten i tre år innan du lämnar över dem till huvudmannen, ny ställföreträdare eller dödsbo.