Om Överförmyndarnämnden Västerås stad

Enligt lag ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd i varje kommun. Västerås stad har sedan 2003 en överförmyndarnämnd. Nämnden består av fem ledamöter med fem ersättare och väljs av kommunfullmäktige.

Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap samt efter granskning ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

Vill du kontakta politiker i överförmyndarnämnden, ring 021- 39 00 00 eller skicka e-post till overformyndaren@vasteras.se.

Från och med år 2019 består överförmyndarnämnden av följande personer.

Ledamöter

Anna Nordanberg (L), ordförande

Jan Plewako (M), 1:e vice ordförande

Malin Kauranen (S), ledamot

Mattias Dahlberg (C), ledamot

Joakim Widell (KD), ledamot

 

Ersättare

Alan Ali (S)

Therese Ankréus (S)

Håkan Wretljung (MP)

Inga Bröms (M)

Inga-Lill Aase (M)

 

Överförmyndarnämnden i Västerås stad står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm.