Kontakt

Önskar du kontakt med överförmyndarförvaltningen

Telefon

Vill du nå oss ringer du kontaktcenter på telefonnummer 021-39 27 25, alla vardagar kl. 07.30-17.00. I de fall kontaktcenter inte kan svara på dina frågor eller om du önskar boka tid med handläggare talar du om vad ärendet gäller så meddelas handläggare genom internmail att du vill bli kontaktad. Inkommande samtal före kl. 12.00 besvaras samma dag genom att handläggare ringer upp.

E-post

Du kan skicka e-post direkt till overformyndaren@vasteras.se

Expedition

Expeditionen har öppet vardagar kl. 10.00-12.00.

Under perioden januari-april även måndagar kl. 14.30-16.00.

Under våra öppettider kan du lämna och hämta dokument/handlingar.

Övrig dagtid kan post lämnas i brevinkast utanför expeditionen eller i stadshusentrén, Fiskartorget.

Ärenden gällande Sala kan även lämnas i kommunhuset i Sala, som skickar posten vidare till Västerås

Postadress

Överförmyndarnämnden
Västerås Stad
721 87 Västerås