Västerås God man och Förvaltarförening

Du som är god man eller förvaltare – vet du att det finns en förening för dig?

Västerås God man och Förvaltarförening:

  • Anordnar diskussionsträffar med olika innehåll.
  • Anordnar föredrags- och informationskvällar. Efter möjligaste mån försöker vi att anordna möten med berörda myndigheter.
  • I slutet av januari eller i februari bjuder vi in medlemmar till räknestuga som är ett stöd för att kunna fullfölja årsräkningarna.
  • Inbjudan till träff med överförmyndarenheten då vi kan ställa frågor till dem.

Så blir du medlem

Du blir medlem i föreningen genom att betala in 400 kronor till plusgirokonto 500341-3. I avgiften ingår en ansvarsförsäkring. Obs! Uppge ditt namn och personnummer i meddelanderutan när du gör inbetalningen!

 

Kontakt

Ordförande

Maud Pettersson, telefon 070-630 84 58.

e-post maud_pettersson@hotmail.com

Vice ordförande

Anita Hillman, telefon 070-680 44 03

e-post anitahillman@yahoo.se

Kassör

Ingegerd Eriksson, telefon 070-2479913

e-post iveriksson@outlook.com

Medlemsansvarig

Kent Sundelin, telefon 0705-98 74 00

e-post k_sundelin@outlook.com

Ansvarig för sociala medier

Anna-Mona Wincrantz-Söderberg

Suppleanter

Mona-Lisa Körvin

Annica Agnefeldt

Patric Ståhle

 

 

Texten är framtagen av Västerås God man och Förvaltarförening. Vissa mindre redaktionella ändringar har gjorts av överförmyndarförvaltningen, men innehållet har inte ändrats. Har du frågor som rör innehållet för denna sida var vänlig kontakta Västerås God man och Förvaltarförening.