Förvaltarfrihetsbevis

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare.
Ett förvaltarfrihetsbevis kan krävas av vissa myndigheter när du till exempel ska ha ett trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, ska bli fastighetsmäklare eller advokat eller om du ska vara ansvarig utgivare för en periodisk skrift.

Så här gör du

Du kan ansöka via vanligt brev eller e-post. Du behöver inte skicka in något personbevis.
Lämna namn, adress och personnummer och märk din ansökan med ”Begäran om förvaltarfrihetsbevis”. När vi har behandlat din ansökan skickar vi ett intyg till din folkbokföringsadress.

Om du ansöker för en annan persons räkning så är det bra om du informerar den personen om att du gör ansökan och att förvaltarfrihetsbeviset kommer att skickas till hens folkbokföringsadress.

Vi utfärdar endast förvaltarfrihetsbevis till dig som är folkbokförd i Västerås kommun eller Sala kommun.
Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas utan avgift.

Skicka ansökan till

Överförmyndarförvaltningen Västerås stad, se postadress och e-postadress under rubriken Kontakt.