Du som är god man eller förvaltare – vet du att det finns en förening för dig?

Datum: 2022-04-07

Västerås God man och Förvaltarförening:

  • Anordnar diskussionsträffar med olika innehåll.
  • Anordnar föredrags- och informationskvällar. Efter möjligaste mån försöker vi att anordna möten med berörda myndigheter.
  • I slutet av januari eller i februari bjuder vi in medlemmar till räknestuga som är ett stöd för att kunna fullfölja årsräkningarna.
  • Inbjudan till träff med överförmyndarenheten då vi kan ställa frågor till dem.

Så blir du medlem

Du blir medlem i föreningen genom att betala in 400 kronor till plusgirokonto 500341-3. I avgiften ingår en ansvarsförsäkring. Obs! Uppge ditt namn och personnummer i meddelanderutan när du gör inbetalningen!

Kategoriserad under: Okategoriserade