God man och förvaltare

Lathund årsräkning

Vad som händer om en god man eller förvaltare avlider

Spara och investera

Om huvudmannen avlider

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo

Köp och försäljning av fast egendom, bostadsrätt och tomträtt

Information om gåvor

Information om god man och förvaltare

För dig som vill bli god man

Flytt till annan bostad

Bankfrågor för ställföreträdare (Svenska bankföreningen)