Digitala blanketter

Här har vi samlat alla digitala blanketter, vilket innebär att du kan fylla i och ansöka dessa blanketter direkt på webben.

Ansökan om nämndens samtycke till arvskifte
Ansökan om uttag från spärrat konto (vuxen)
Ansökan om placering av huvudmannens tillgångar
Ansökan om åtgärd rörande fast egendom