Vet du någon som är i behov av en god man?

Det finns många olika anledningar till att en person är i behov av god man. Läs mer om vilka olika typer av godmanskap det finns under sidrubriken God man.

Om du misstänker att någon är i behov av god man eller förvaltare bör du ta kontakt med Överförmyndarnämnden. Du kan helt anonymt förklara situationen och få svar på dina frågor.

Som anhörig har du möjlighet att ansöka om god man för din släkting. Men det är viktigt att komma ihåg att godmanskap kräver den enskildes samtycke, om det kan inhämtas.

Känner du själv att du är i behov av hjälp genom en god man eller förvaltare har du möjlighet att ansöka om godmanskap eller förvaltarskap. Ansökan kan du lämna antingen till Överförmyndarnämnden eller till tingsrätten.

Du hittar mer information och blanketter här.