Information för socialtjänsten – behov av god man

Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser:

  • att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.
  • att en förmyndare inte förvaltar barnets egendom på ett betryggande sätt.
  • att det finns behov av att förordna en förmyndare eller s.k. medförmyndare.

Tanken är att du som arbetar inom socialtjänsten och landstinget ska finna all den information som du behöver för att anmäla ett behov av god man eller förvaltare. Det finns även information om hur du anmäler när en förmyndare missköter sitt uppdrag.