Aktuellt

E-tjänst för redovisning

Vi har upphandlat ett nytt system för redovisning men vi har tyvärr inte kunnat implementera det ännu då systemet inte är helt färdigt för drift. Det innebär att det inte kommer vara möjligt att lämna in årsräkningen för 2021 via den nya redovisningstjänsten. Vi beklagar detta. Om ni inte vill upprätta årsräkningen på våra fysiska blanketter som skickas ut går det bra att använda vår digitala blankett. På sidorna 5-6 i blanketten finns det möjlighet att redovisa månad för månad och redovisningsblanketten summerar årsräkningen automatiskt. Det går däremot inte att skicka in årsräkningen digitalt utan den måste skrivas ut och undertecknas. Ni hittar blanketten här: Västeras Stad – Överförmyndarfövaltningen (overformyndarnamnden.se)

Du som är god man eller förvaltare – vet du att det finns en förening för dig?

Datum: 2022-04-07

Västerås God man och Förvaltarförening: Anordnar diskussionsträffar med olika innehåll. Anordnar föredrags- och informationskvällar. Efter möjligaste mån försöker vi att anordna möten med berörda myndigheter. I slutet av januari eller […]

Kategoriserad under: Okategoriserade

Granskningsläget för årsräkningar

Datum: 2022-02-01

Här kan du se hur långt vi har kommit i granskningen av inlämnade årsräkningar för år 2021. Antal inkomna årsräkningar för 2021:  2022-05-31: 1 440 stycken Granskade:   2022-05-31: 1 216 […]

Kategoriserad under: Okategoriserade

E-tjänst för redovisning

Datum: 2021-12-22

Vi har upphandlat ett nytt system för redovisning men vi har tyvärr inte kunnat implementera det ännu då systemet inte är helt färdigt för drift. Det innebär att det inte […]

Kategoriserad under: Okategoriserade

Stort behov av gode män och förvaltare!

Datum: 2021-07-02

Vi är just nu i stort behov av gode män och förvaltare! Om du är intresserad av att åta dig uppdrag som ställföreträdare får du gärna anmäla ditt intresse här […]

Kategoriserad under: Okategoriserade

Granskningsläget för årsräkningar

Datum: 2021-06-21

Här kan du se hur långt vi har kommit i granskningen av inlämnade årsräkningar för år 2020. Antal inkomna årsräkningar för 2020:  2021-06-21: 1 382 stycken Granskade:   2021-06-21: 1 225 […]

Kategoriserad under: Okategoriserade

Nytt informationsbrev till ställföreträdare

Datum: 2021-06-07

Nu finns det ett nytt informationsbrev till gode män och förvaltare i Västerås stad och Sala kommun. Klicka på länken för att läsa informationsbrevet. Informationsbrev till ställföreträdare juni 2021

Kategoriserad under: Okategoriserade

Ny e-tjänst för redogörelse

Datum: 2021-04-12

Från och med april 2021 har vi en ny e-tjänst för redogörelser. Ni hittar den vid Redovisning e-tjänst och här.

Kategoriserad under: Okategoriserade

Viktig information gällande e-tjänsten Redås

Datum: 2021-03-11

Överförmyndarförvaltningen håller på att implementera ett nytt verksamhetssystem. I och med det nya systemet hoppas vi kunna presentera en ny e-redovisningstjänst för er ställföreträdare i september 2021. Med anledning av […]

Kategoriserad under: Okategoriserade

Angående vaccination mot covid-19

Datum: 2021-02-01

Kan jag samtycka till att huvudmannen vaccineras? En god man eller förvaltare har inte rätt att företräda huvudmannen i vårdfrågor inom hälso- och sjukvård. Detta innebär till exempel att en god […]

Kategoriserad under: Okategoriserade

Stängt på grund av nytt verksamhetssystem

Datum: 2021-01-15

INFORMATION Nytt verksamhetssystem Torsdagen dagen 21 januari 2021 får överförmyndarförvaltningen äntligen ett nytt verksamhetssystem. Det gamla systemet kopplas bort tisdagen den 19 januari 2021. Onsdagen den 20 januari 2021 får […]

Kategoriserad under: Okategoriserade