Viktig information om utbetalningar från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten

Datum: 2014-12-09

Från och med den 1 januari 2015 kommer Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens utbetalningar att delas och betalas ut per myndighet. Personer som har pensionsförmåner från Pensionsmyndigheten och samtidigt en månatlig ersättning från Försäkringskassan får två separata utbetalningar mot tidigare en. Detta innebär att skatteavdrag och övriga avdrag kommer att ske på respektive utbetalning.

Bevis om ställföreträdare (till exempel registerutdrag) måste från och med den 1 januari 2015 skickas till den myndighet som betalar ut ersättning till personen. Om personen har ersättning från båda myndigheterna måste bevis om ställföreträdare skickas till både Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Bevis om ställföreträdare skickas till:

Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund

Pensionsmyndigheten, 106 44 Stockholm

Kategoriserad under: Okategoriserade