Viktig information gällande e-tjänsten Redås

Datum: 2021-03-11

Överförmyndarförvaltningen håller på att implementera ett nytt verksamhetssystem. I och med det nya systemet hoppas vi kunna presentera en ny e-redovisningstjänst för er ställföreträdare i september 2021. Med anledning av det har vi stängt ner gamla e-tjänstsystemet Redås. Detta skedde den 31 mars 2021.

Vi hoppas att det nya systemet kommer att underlätta för er i ert uppdrag som ställföreträdare.

Texten har uppdaterats  2021-04-26.

Kategoriserad under: Okategoriserade