Vad innebär det att vara god man?

Vad innebär det att vara god man? Filmen rollkoll är framtagen av Riksförbundet frivilla samhällsarbetare. Filmen tar upp frågor som kan uppkomma i uppdraget som god man.