Tillsyn

Datum: 2012-08-22

Från och med den 1 juli 2012 är det Länsstyrelsen i Stockholm som utövar tillsyn över Överförmyndarnämnden i Västerås.

Kategoriserad under: Okategoriserade