Riksrevisionen har utrett överförmyndarsystemet

Datum: 2017-12-15

Riksrevisionen har granskat överförmyndarsystemet. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att utreda systemet som helhet och där bland annat analysera och identifiera vilka uppdrag som kan utföras av professionella ställföreträdare, i syfte att kunna tillgodose att alla som har behov kan få en lämplig ställföreträdare. På kort sikt rekommenderar Riksrevisionen regeringen att ge en av länsstyrelserna huvudansvar för att samordna tillsyn, utbildning, statistik och råd och stöd på regional nivå.

På denna länk kan ni ladda ner hela rapporten.

Kategoriserad under: Okategoriserade