E-tjänst redovisning redogörelse

Redovisning redogörelse för gode män och förvaltare via webben

För att lämna in redogörelse för utfört arbete klickar du på länken nedan.

Ett nytt system för redovisning finns upphandlat. Tyvärr har vi fått förseningar i införandet av systemet. Tidplanen för införandet är osäker men vi kommer att informera er så snart vi får besked. Vi beklagar att det dröjer.