E-tjänst redovisning

Redovisning för gode män och förvaltare via webben

Västerås stad erbjuder gode män och förvaltare att redovisa sina års- och sluträkningar samt redogörelse för utfört arbete via webben. För att lämna in årsräkning, sluträkning eller redogörelse för utfört arbete klickar du på länkarna nedan.