Övrigt

Vad gör jag om jag inte kan lämna in min årsräkning i tid?

Svar: Om du inte kan lämna in din årsräkning i tid skickar du e-post till överförmyndarförvaltningen och ansöker om en förlängd inlämningstid (anstånd). Du måste ansöka om anstånd innan den 1 mars.

Det är viktigt att du motiverar varför du inte kan lämna in årsräkningen i tid. Vi bedömer sedan om du kan få anstånd eller inte.

 

Vad händer om jag inte lämnar in min årsräkning innan den 1 mars?

Vi kommer att påminna dig om din skyldighet att lämna in årsräkningen.

Om du inte lämnar in årsräkningen efter påminnelsen kan tingsrätten besluta att du ska betala vite (en slags böter). Vitet är idag på 4 000 kronor. Om du inte lämnar in årsräkningen efter det kan du få betala ännu högre vite.