Verifikat

Vad gör jag om det saknas verifikat till inkomster eller utgifter i årsräkningen?

Kontakta den som har skickat fakturan eller betalat ut ersättningen för att få nytt underlag på utgiften eller inkomsten.

 

Behöver jag lämna in verifikat för autogiron?

Ja, autogiro verifierar du genom en faktura där det står att betalning sker via autogiro eller något annat underlag som visar att det finns ett avtal om autogiro.

 

Måste verifikaten vara i original?

Vissa verifikat, till exempel kvittenser/intyg som är undertecknade, behöver du lämna in i original. Kopior på fakturor kan dock godtas. När årsräkningen är färdiggranskad lämnas verifikaten alltid tillbaka till dig.