Fickpengar

Jag lämnar kontanter till huvudmannen – vad ska jag tänka på?

Det är viktigt att huvudmannen skriver under en kvittens eller ett intyg på att hen har fått pengarna. Intyget lämnar du in till överförmyndarförvaltningen tillsammans med årsräkningen.

Om huvudmannen inte kan intyga detta själv ska någon annan person, som är opartisk, intyga att huvudmannen har fått kontanterna.

 

Jag lämnar kontanter till huvudmannens boende eller till hemtjänsten – vad ska jag tänka på?

Då ska den som tar emot kontanterna för huvudmannens räkning skriftligen intyga att huvudmannen fått pengarna.

 

Hur redovisar jag huvudmannens fickpengar i årsräkningen?

Om du lämnar över kontanter redovisar du kontantuttagen som utgifter. Du verifierar uttagen med intyg från den eller de som tagit emot kontanterna.

Om du överför pengar till ett bankkonto som huvudmannen använder redovisas överföringarna som utgifter. Du lämnar in kontoutdrag för fickpengskontot så ser vi att huvudmannen har fått pengarna.

 

Min huvudmans bank kan inte spärra fickpengskontot – vad ska jag göra?

Om huvudmannens bank inte kan överförmyndarspärra fickpengskontot ska du som ställföreträdare lämna in en skrivelse till överförmyndarförvaltningen där du informerar om detta och varför det inte går att spärra.