Problem med e-tjänsten

Datum: 2014-12-18

Västerås stad har gjort en uppdatering av alla stadens e-tjänster, bland annat Överförmyndarnämndens e-tjänst Redås. Tyvärr har det blivit något fel som gör att en del har problem med att logga in på e-tjänsten.

Överförmyndarnämnden är väldigt angelägen om att e-tjänsten ska fungera och har kontaktat de ansvariga. Förhoppningen är att problemet är löst innan årsskiftet så att ställföreträdarna ska kunna skicka in årsräkningar via e-tjänsten.

Kategoriserad under: E-tjänst