Påminnelse av information inför valet

Datum: 2018-09-06

Val 2018

Den 9 september 2018 är det val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige. Alla personer över 18 år, även de som har förvaltare har rätt att rösta.  Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige har bland annat även personer som är medborgare i land  utanför EU, förutsatt att de varit folkbokförda i Sverige tre år i följd.

Viktigt att tänka på är att ingen ska känna sig tvingad att rösta och att vad rösten läggs på ska kunna hållas hemligt.

Det går även att rösta med bud om man på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning om man inte själv kan ta sig till sin vallokal eller en röstningslokal. Då kan make, maka eller sambo, eller makes, makas eller sambos barn, barnbarn, föräldrar eller syskon vara bud. Om det finns någon som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger vård kan den personen också vara bud.

Om personen är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt kan man också budrösta. Då kan även personalen hjälpa till. Röstning via bud kan ske från 16 augusti

Har man inte möjlighet att gå till vallokalen den 9 september finns det en möjlighet att förtidsrösta. Förtidsröstningen börjar den 22 augusti.

Kategoriserad under: Okategoriserade