Överförmyndarnämnden

Enligt lag ska det i varje kommun finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Västerås stad har sedan 2003 en överförmyndarnämnd. Nämnden består av tre ledamöter med tre ersättare och väljs av kommunfullmäktige.

Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap samt efter granskning ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

Vill du kontakta politiker i överförmyndarnämnden, ring 021- 39 19 65 eller skicka e-post till overformyndaren@vasteras.se.

Från och med 1 januari 2015 består nämnden av följande personer.

Ledamöter

Lars Lindén (KD), ordförande
Jan Plewako (M), vice ordförande
Lars-Evert Larsson (S), ledamot

Ersättare

Anne Hübinette (S)
Monica Nordgren (MP)
Ingalill Aase (M)

Överförmyndarnämnden i Västerås stad står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län.