Nämndens sammanträden

Överförmyndarnämnden sammanträder elva gånger per år. På sammanträdena beslutar nämnden blanda annat om tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

För att få bästa möjliga beslutsunderlag bereder Överförmyndarnämnden alltid ärenden som tas upp för prövning. Detta görs även om nämnden inte har någon skyldighet att bereda ärenden innan de tas upp för beslut. Alla ärenden som behandlas på nämndsammanträdet skickas ut till nämndledamöterna en vecka innan sammanträdet, tillsammans med en kallelse till sammanträdet. Innan dess behandlas ärendet av handläggare på överförmyndarförvaltningen. Det gör att handlingar och uppgifter som ska ligga till grund för beslut måste lämnas in till Överförmyndarnämnden en och en halv vecka innan nämndsammanträdet äger rum.

Överförmyndarnämndens sammanträden

Sista inlämningsdag 2018

4 januari
9 februari
6 mars
3 april
3 maj
29 maj
9 augusti
4 september
2 oktober
6 november
3 december

Datum för nämndsammanträden 2018

16 januari
13 februari
20 mars
17 april
15 maj
12 juni
21 augusti
18 september
16 oktober
20 november
18 december