Nämndens sammanträden

Överförmyndarnämnden sammanträder elva gånger per år. På sammanträdena beslutar nämnden blanda annat om tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

För att få bästa möjliga beslutsunderlag bereder Överförmyndarnämnden alltid ärenden som tas upp för prövning. Detta görs även om nämnden inte har någon skyldighet att bereda ärenden innan de tas upp för beslut. Alla ärenden som behandlas på nämndsammanträdet skickas ut till nämndledamöterna en vecka innan sammanträdet, tillsammans med en kallelse till sammanträdet. Innan dess behandlas ärendet av handläggare på överförmyndarförvaltningen. Det gör att handlingar och uppgifter som ska ligga till grund för beslut måste lämnas in till Överförmyndarnämnden en och en halv vecka innan nämndsammanträdet äger rum.

Överförmyndarnämndens sammanträden

Sista inlämningsdag 2017

5 januari
2 februari
10 mars
3 april
4 maj
9 juni
3 augusti
8 september
5 oktober
9 november
30 november


Datum för nämndsammanträden 2017

17 januari
14 februari
21 mars
18 april
16 maj
20 juni
15 augusti
19 september
16 oktober
21 november
12 december