Nämndens sammanträden

Överförmyndarnämnden sammanträder elva gånger per år. På sammanträdena beslutar nämnden bland annat om tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

För att få bästa möjliga beslutsunderlag bereder överförmyndarnämnden alltid ärenden som tas upp för prövning. Detta görs även om nämnden inte har någon skyldighet att bereda ärenden innan de tas upp för beslut.

Alla ärenden som behandlas på nämndsammanträdet skickas ut till nämndledamöterna en vecka innan sammanträdet, tillsammans med en kallelse till sammanträdet. Innan dess behandlas ärendet av handläggare på överförmyndarförvaltningen. Det gör att handlingar och uppgifter som ska ligga till grund för beslut måste lämnas in till överförmyndarnämnden två veckor innan nämndsammanträdet äger rum.

Överförmyndarnämndens sammanträden

Sista inlämningsdag 2019

4 januari
4 februari
4 mars
1 april
6 maj
3 juni
12 augusti
2 september
30 september
4 november
2 december

Datum för nämndsammanträden 2019

15 januari
19 februari
19 mars
16 april
21 maj
18 juni
27 augusti
17 september
15 oktober
19 november
17 december