Ny lag om framtidsfullmakt och tillägg i föräldrabalken om anhörigbehörighet

Datum: 2017-07-06

Från och med den 1 juli 2017 gäller en ny lag om framtidsfullmakter som ger enskilda möjlighet att upprätta fullmakt som ska träda i kraft när fullmaktsgivaren blivit så sjuk att han eller hon inte längre kan företräda sig själv. Dessutom har det gjorts ett tillägg i föräldrabalken (nytt 17 kapitel) om behörighet för anhöriga att vidta vardagliga rättshandlingar för den enskildes räkning när han eller hon inte längre kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter.

Läs mer om lagen om framtidsfullmakter och det nya 17 kapitlet på regeringens hemsida.

Kategoriserad under: Okategoriserade