Nästa nämndsammanträde

Datum: 2012-02-14

Överförmyndarnämnden sammanträder varje månad med undantag för juli månad.

Här hittar du mer information om nämndens sammanträden.

Kategoriserad under: Nämndens sammanträden