När är min årsräkning granskad?

Datum: 2017-09-13

Överförmyndarförvaltningen i Västerås fick 2017 in cirka 1200 årsräkningar som skall granskas. Många av dessa har i år krävt komplettering vilket har fördröjt arbetet. Cirka 85% av samtliga årsräkningar var granskade innan midsommar. Vår förhoppning är att samtliga årsräkningar skall vara klara i slutet av oktober.

Kategoriserad under: Okategoriserade