Kontakt

Kontaktuppgifter till Överförmyndarförvaltningen

Telefon

021- 39 27 25

E-post

overformyndaren@vasteras.se

Fax

021- 39 27 70

Besök

Överförmyndarnämndens kansli har öppet vardagar kl. 10.00 till 12.00.
Under perioden januari till april även måndagar kl. 14.30 till 16.00.
Besöksadressen är Port-Anders gata 3 i Västerås.

Postadress

Överförmyndarnämnden
Västerås Stad
721 87 Västerås