Intresseanmälan

Uppdrag som god man utgör en viktig insats för såväl den enskilde som för samhället i stort. Uppdragens karaktär är mycket varierande.

I Västerås och Sala finns många barn och vuxna som av olika anledningar behöver hjälp genom en ställföreträdare (förmyndare, god man eller förvaltare). De flesta personer har säkerligen de kunskaper som krävs för att åta sig ett eller flera ställföreträdaruppdrag. Uppdraget kräver i huvudsak allmänna kunskaper i vardagsekonomi och vanligt sunt förnuft. Givetvis krävs också ett personligt och socialt engagemang och att man kan avsätta viss tid för att utföra sitt uppdrag.

Uppdragen vilar i huvudsak på ideell grund. Ställföreträdaren har dock rätt till arvode och ersättning för sina utgifter. Arvodet bestäms av överförmyndarnämnden utifrån en skälighetsbedömning i förhållande till uppdragets tyngd och krav på engagemang.

För att vara aktuell för ett uppdrag måste du:

• vara rättrådig (Det vill säga inte ha någon betalningsanmärkning eller förekomma i belastningsregistret)

• ha en annan huvudsaklig sysselsättning alternativt vara pensionär • vara insatt i hur samhället fungerar

• ha lätt för att kommunicera och ta kontakt med människor.

Klicka på knapparna nedan för att anmäla ditt intresse!

 

Är du som utomstående intresserad av att bli god man eller förvaltare trycker du på denna länk!

 

Är du anhörig eller en vän till någon som du vill bli god man eller förvaltare för trycker du på denna länk! Observera att detta inte är en ansökan om godmanskap.