Information om uppdateringen av e-tjänsten

Datum: 2014-05-16

Den planerade uppdateringen av e-tjänsten kunde inte slutföras. E-tjänsten är därför återställd till en tidigare version, som fungerar på samma sätt som innan arbetet med uppdateringen påbörjades. Nämnden har inte fått information om när arbetet med uppdateringen kan återupptas, men kommer lägga ut information om det så snart som möjligt.

Kategoriserad under: E-tjänst