Information från Överförmyndarnämnden

Datum: 2015-06-23

Arbetet med att granska årsräkningar pågår. Granskningen av samtliga inkomna årsräkningar är påbörjad.  Målet är att 90 % av årsräkningarna ska vara granskade före den sista juni. Den 23 juni i år är 96 % av årsräkningarna granskade. Tack för att ni sorterar verifikat i enlighet med det register som vi tillhandahåller. Det underlättar och påskyndar granskningen av årsräkningarna.

 

Överförmyndarnämnden har ett fortsatt behov av erfarna ställföreträdare som kan ta mer komplicerade ärenden. Om du vill ha fler uppdrag ber vi dig kontakta oss per post eller e-post.

 

Överförmyndarnämnden och dess kansli vill tacka er för ert arbete och önskar er en trevlig sommar!

 

 

 

Kategoriserad under: Okategoriserade