Information för dig som vill bli god man för ensamkommande barn.

Datum: 2015-11-24

Du anmäler intresse för att bli god man för ensamkommande barn genom att fylla i intresseanmälan under rubriken Blanketter -> Digitala blanketter ->Intresseanmälan för att bli god man. Glöm inte att fylla i vilken typ av uppdrag du är intresserad av under ”välj anmälan”.

Du ska även genomgå webbutbildningen för gode män för ensamkommande barn som finns på SKL:s hemsida. Länk finner du här: https://adobeconnect.skl.se/godman. Du kan även nå utbildningen genom att söka på orden ”webbutbildningar+ensamkommande” på SKL:s hemsida: www.skl.se.

När du genomfört utbildningen får du ett intyg som du ska skriva ut och skicka till Överförmyndarnämnden.

Du ska även skicka in två rekommendationsbrev. Breven kan utfärdas av någon nära vän, arbetsgivare, arbetskamrat, lärare eller någon annan som har god kännedom om din person. Breven ska inte utfärdas av nära anhöriga. Innehållet i breven behöver inte vara omfattande men ska vara tillräckligt grundligt för att nämnden ska kunna göra en bedömning av din lämplighet att ta uppdrag som god man för ensamkommande barn.

När Överförmyndarnämnden har kontrollerat din lämplighet som god man kommer du att kallas på informationsträff. Polisen belastningsregister och Kronofogdemyndighetens register kontrolleras alltid.

Intyg för genomförd utbildning och rekommendationsbrev skickas till:

Överförmyndarnämnden
72187 VÄSTERÅS

Kategoriserad under: Okategoriserade