Grundutbildning för gode män till ensamkommande barn

Datum: 2015-06-26

Sveriges Kommuner & Landsting har tagit fram ett nationellt utbildningskoncept för gode män till ensamkommande barn. Hösten 2015 anordnar Västmanlands Kommuner & Landsting i samverkan med Överförmyndarförvaltningarna i Västmanlands län en utbildning enligt konceptet. Gode män till ensamkommande barn i Västerås kommun är välkomna att deltaga vid utbidlningen i Västerås.

Se mer infomation och inbjudan i länken.

Vänligen notera särskilt de instruktioner som finns för anmälan. Anmälan görs till VKL!

 

Utbildning för god man till ensamkommande barn – Utbildningsort Västerås

Instruktion till anmälan

VKL har sammanställt en instruktion för hur man anmäler sig till utbildningen. Instruktionen finns i länken nedan.

Instruktion till anmälan – God man-utbildning Ensamkommande barn

Kategoriserad under: Okategoriserade