Granskningsläget

Datum: 2014-06-19

Här kommer en rapport om granskningsläget av årsräkningar för 2013.

Överförmyndarnämndens beslutade mål är att 90 % av de årsräkningar som inkommit i rätt tid ska vara färdiggranskade senast den 30 juni.

Om en årsräkning är bristfällig eller om underlag saknas begär förvaltningen in kompletteringar från ställföreträdaren. Granskningen av årsräkningen kan då påbörjas först i ett senare skede, vilket förlänger handläggningstiden.

Statistik över granskade årsräkningar för år 2013:

Totalt antal årsräkningar för redovisningsår 2013: 1 148 stycken.

Färdiggranskade årsräkningar (per 2014-06-18): 1 074 stycken, vilket motsvarar 94%.

 

Kategoriserad under: Okategoriserade