Granskningsläget för årsräkningar

Datum: 2021-06-21

Här kan du se hur långt vi har kommit i granskningen av inlämnade årsräkningar för år 2020.

Antal inkomna årsräkningar för 2020: 
2021-06-21: 1 382 stycken

Granskade:  
2021-06-21: 1 225 stycken

Just nu granskas redovisningar som kommit in t o m den 15 mars 2021.

Ibland tar granskningen lite längre tid, vilket kan bero på att kompletterande uppgifter måste inhämtas eller att huvudmannen har en mer utredningskrävande ekonomisk situation.

Det innebär att det inte är säkert att din redovisning är färdiggranskad även om den lämnades in före den 15 mars.

 

Tack för er insats!

Kategoriserad under: Okategoriserade