Västerås God man och Förvaltarförening

Du som är god man/förvaltare, vet du att det finns en förening för dig?

Västerås God man och Förvaltarförening:

  • anordnar diskussionträffar med olika innehåll,
  • anordnar föredrags- och informationskvällar med specialister från banker, myndigheter, institutioner, vårdpersonal, kuratorer och liknande,
  • anordnar i slutet av januari eller början av februari varje år en informationskväll om årsräkningar.

Du blir medlem i föreningen genom att betala in 350 kronor till plusgirokonto 500341-3. I avgiften ingår en ansvarsförsäkring.

Kontakt

Ordförande, Maud Pettersson, telefon 070-630 84 58.

e-post maud_pettersson@hotmail.com

Sekreterare, Anita Hillman, telefon 070-680 44 03

e-post anitahillman@yahoo.se

Kassör, Gunilla Bergvall

e-post gunilla.bergvall2@gmail.com

 

Texten är framtagen av Västerås God man och Förvaltarförening. Vissa mindre redaktionella ändringar har gjorts av överförmyndarförvaltningen, men innehållet har inte ändrats. Har du frågor som rör innehållet för denna sida var vänlig kontakta Västerås God man och Förvaltarförening.