Västerås God man och Förvaltarförening

Du som är god man/förvaltare, vet du att det finns en förening för dig?

Västerås God man och Förvaltarförening:

  • anordnar diskussionträffar med olika innehåll,
  • anordnar föredrags- och informationskvällar med specialister från banker, myndigheter, institutioner, vårdpersonal, kuratorer och liknande,
  • anordnar i slutet av januari eller början av februari varje år en informationskväll om årsräkningar.

Du blir medlem i föreningen genom att betala in 150 kronor till plusgirokonto 500341-3. I avgiften ingår en försäkring.

Kontakt

Ordförande, Maud Pettersson, telefon 070-630 84 58.

e-post Ordforande@vsgmf.se

Sekreterare, Anita Hillman, telefon 070-680 44 03

e-post Sekreterare@vsgmf.se

Kassör, Gunilla Bergvall

e-post Kassor@vsgmf.se

Mer information om Västerås God man och Förvaltarförening hittar du på http://vsgmf.se/.

 

Texten är framtagen av godmansföreningen. Vissa mindre redaktionella ändringar har gjorts av överförmyndarförvaltningen, men innehållet har inte ändrats. Har du frågor som rör innehållet för denna sida var vänlig kontakta godmansföreningen.