Förvaltarfrihetsbevis

Behöver du ett förvaltarfrihetsbevis?

Ett förvaltarfrihetsbevis är ett bevis om att en person inte har förvaltare. Det kan krävas av en person som ska vara ansvarig för en periodisk tidskrift, ha trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, bli fastighetsmäklare eller advokat m.m.

Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas av överförmyndaren i den kommun där personen är folkbokförd.

I ansökan om ett förvaltarfrihetsbevis skall bifogas ett personbevis som inte är äldre än tre månader. Personbeviset skall innehålla uppgift om namn och folkbokföringsadress. Som ändamål för personbeviset anger du ”förvaltarfrihetsbevis”. Du är då säker på att få med alla nödvändiga uppgifter.

Efter ansökan förser överförmyndarförvaltningen personbeviset med anteckning som intygar att det inte finns några uppgifter om förvaltarskap registrerade.

Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas utan avgift.

Personbevis kan beställas genom Skatteverkets servicetelefon 020-56 70 00 (direktvalskod 1106) eller på Skatteverkets webbplats. Om du så önskar kan du ta med dig personbeviset och personligen besöka överförmyndarförvaltningen på Port Anders gata 3, våning 1, i Västerås.