Enkät till ställföreträdare

Datum: 2018-10-15

Just nu har Överförmyndarnämnden i Västerås Stad skickat ut en enkät till ställföreträdare. Syftet är att förbättra vårt arbete i överförmyndarnämnden. Har du inte fått enkäten och vill delta så skicka ett mail till overformyndarnamnden@vasteras.se Enkäten avslutas torsdagen den 25 oktober.

Kategoriserad under: Okategoriserade