Kategori: Okategoriserade

Förvaltningen är stängd 22-23 september 2022

06:55

Flytt av verksamhet och inventarier pågår mellan den 22-23 september. I samband med flytten håller vi stängt. Ni kan därför inte nå oss dessa dagar. Om ni har något ärende […]

Kategoriserad under: Okategoriserade

Flytt till nya lokaler

06:53

Den 26 september 2022 flyttar vi in i stadshuset. I samband med flytten inför vi telefontider igen eftersom det har efterfrågats av många ställföreträdare. Vi kommer inte ha någon egen […]

Kategoriserad under: Okategoriserade

Du som är god man eller förvaltare – vet du att det finns en förening för dig?

09:12

Västerås God man och Förvaltarförening: Anordnar diskussionsträffar med olika innehåll. Anordnar föredrags- och informationskvällar. Efter möjligaste mån försöker vi att anordna möten med berörda myndigheter. I slutet av januari eller […]

Kategoriserad under: Okategoriserade

Granskningsläget för årsräkningar

09:14

Här kan du se hur långt vi har kommit i granskningen av inlämnade årsräkningar för år 2021. Antal inkomna årsräkningar för 2021:  2022-05-31: 1 440 stycken Granskade:   2022-05-31: 1 216 […]

Kategoriserad under: Okategoriserade

E-tjänst för redovisning

09:13

Vi har upphandlat ett nytt system för redovisning men vi har tyvärr inte kunnat implementera det ännu då systemet inte är helt färdigt för drift. Det innebär att det inte […]

Kategoriserad under: Okategoriserade

Stort behov av gode män och förvaltare!

12:01

Vi är just nu i stort behov av gode män och förvaltare! Om du är intresserad av att åta dig uppdrag som ställföreträdare får du gärna anmäla ditt intresse här […]

Kategoriserad under: Okategoriserade

Granskningsläget för årsräkningar

13:11

Här kan du se hur långt vi har kommit i granskningen av inlämnade årsräkningar för år 2020. Antal inkomna årsräkningar för 2020:  2021-06-21: 1 382 stycken Granskade:   2021-06-21: 1 225 […]

Kategoriserad under: Okategoriserade

Nytt informationsbrev till ställföreträdare

12:40

Nu finns det ett nytt informationsbrev till gode män och förvaltare i Västerås stad och Sala kommun. Klicka på länken för att läsa informationsbrevet. Informationsbrev till ställföreträdare juni 2021

Kategoriserad under: Okategoriserade

Ny e-tjänst för redogörelse

07:02

Från och med april 2021 har vi en ny e-tjänst för redogörelser. Ni hittar den vid Redovisning e-tjänst och här.

Kategoriserad under: Okategoriserade

Viktig information gällande e-tjänsten Redås

18:43

Överförmyndarförvaltningen håller på att implementera ett nytt verksamhetssystem. I och med det nya systemet hoppas vi kunna presentera en ny e-redovisningstjänst för er ställföreträdare i september 2021. Med anledning av […]

Kategoriserad under: Okategoriserade