Begäran om entledigande

Begäran om entledigande

Fyll i formuläret om du vill begära ditt entledigande.
  • Uppgifter om uppdraget

  • Information om vad som händer nu

    Överförmyndarnämnden kommer att påbörja sökandet efter en ny ställföreträdare. Den nya ställföreträdaren kan komma att kontakta dig angående uppdraget. Nämnden vill uppmärksamma dig på att ditt uppdrag fortsätter som vanligt fram till dess att nämnden har hittat en ny ställföreträdare och beslutat om byte av ställföreträdare. Om du har några frågor kan du kontakta Överförmyndarnämnden.