Årsräkningsmappar

Datum: 2020-12-22

Nu är det snart dags att lämna in årsräkningen för år 2020. Årsräkningen ska vara överförmyndarförvaltningen tillhanda före den 1 mars 2021.

För att underlätta för dig och oss ser vi gärna att du använder våra mappar för att samla verifikat och andra bilagor. Mapparna är gratis och kan hämtas hos oss på överförmyndarförvaltningen i Västerås eller i stadshusets entré. Mappar kan även hämtas i kommunhuset i Sala.

Kategoriserad under: Okategoriserade