Anmodan att inkomma med årsräkning

Datum: 2015-01-29

Som ställföreträdare är du skyldig att inkomma med en årsräkning. Enligt lag ska ställföreträdaren före den 1 mars varje år i en årsräkning redogöra för förvaltningen av den enskildes egendom under föregående år. Årsräkningen ska sändas till Överförmyndarnämnden, Västerås stad, 721 87 Västerås.

Som god man och förvaltare har du möjlighet att redovisa din årsräkning via en e-tjänst som du hittar här. Du kan även löpande redovisa din huvudmans ekonomi i e-tjänsten.

Plastmappar och register finns att hämta under expeditionstid på Överförmyndarförvaltningen, Port Anders gata 3. Tack för att ni sorterar verifikat i enlighet med det register som vi tillhandahåller. Sorteringen underlättar och påskyndar granskningen.

Expeditionstid:

10:00-12:00 måndag-torsdag

Januari till april även 14:30-16:00 på måndagar

 

Kategoriserad under: Okategoriserade