Aktuellt

När är min årsräkning granskad?

Datum: 2017-09-13

Överförmyndarförvaltningen i Västerås fick 2017 in cirka 1200 årsräkningar som skall granskas. Många av dessa har i år krävt komplettering vilket har fördröjt arbetet. Cirka 85% av samtliga årsräkningar var granskade […]

Kategoriserad under: Okategoriserade

Söka bidrag från donationsfonder

Datum: 2017-08-21

För din huvudmans räkning kan du som god man eller förvaltare söka bidrag från Västerås stads donationsfonder. Sista ansökningsdagen är den 30 september 2017. Läs mer på vasteras.se http://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/ekonomi-forsorjningsstod/stipendier-och-fonder.html Vid […]

Kategoriserad under: Okategoriserade

Ny lag om framtidsfullmakt och tillägg i föräldrabalken om anhörigbehörighet

Datum: 2017-07-06

Från och med den 1 juli 2017 gäller en ny lag om framtidsfullmakter som ger enskilda möjlighet att upprätta fullmakt som ska träda i kraft när fullmaktsgivaren blivit så sjuk […]

Kategoriserad under: Okategoriserade

Nytt nyhetsbrev

Datum: 2017-06-27

Nu finns ett nyhetsbrev för juni 2017.

Kategoriserad under: Okategoriserade

Verksamhetsberättelse 2016

Datum: 2017-06-19

Nu finns verksamhetsberättelsen för 2016 för nedladdning (länk finns till höger).  

Kategoriserad under: Okategoriserade

Nya arvodesregler för gode män till ensamkommande barn

Datum: 2017-06-13

Regeringen fattade den 9 mars 2017 beslut om nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Förändringarna i ersättningen träder i kraft den 1 juli 2017. De av regeringen […]

Kategoriserad under: Okategoriserade

Expeditionen är stängd 18-19 maj på grund av utbildning

Datum: 2017-05-12

Överförmyndarexpeditionen är stäng 18-19 maj på grund av utbildning. Det går bra att lämna in handlingar i överförmyndarens brevinkast alternativt i stadshusets reception.

Kategoriserad under: Okategoriserade

Nytt nyhetsbrev

Datum: 2017-04-21

Detta nyhetsbrev är för dig som är god man och förvaltare under tillsyn av Västerås överförmyndarnämnd. Nyhetsbrev april 2017  

Kategoriserad under: Okategoriserade

Ny FAQ med vanliga frågor och svar gällande redovisning

Datum: 2017-02-23

Överförmyndarnämnden har tagit fram en ny FAQ med frågor och svar gällande redovisning. FAQ:n finns tillgänglig här på hemsidan under fliken ”redovisning”. Vi har där samlat ett antal frågor som […]

Kategoriserad under: Okategoriserade

Gode män för ensamkommande barn- Inbjudan

Datum: 2017-02-17

Länsstyrelsen Västmanlands län bjuder in till en utbildningsdag som riktar sig till alla som möter nyanlända vuxna eller ensamkommande barn i sitt arbete eller sina uppdrag. Fokus för dagen kommer att […]

Kategoriserad under: Okategoriserade