Aktuellt

Planeringsdagar

Datum: 2018-05-24

Överförmyndarförvaltningen har stängt måndag och tisdag, 28-29 maj, med anledning av planeringsdagar. Onsdag den 30 maj är det expeditionstid som vanligt mellan kl 10.00 – 12.00. Post kan lämnas vid […]

Kategoriserad under: Okategoriserade

Är du redan ställföreträdare och vill fortsätta få uppdrag?

Datum: 2018-04-24

I syfte att förbättra för huvudmän och ställföreträdare har Överförmyndarnämnden i Västerås infört ett nytt system. Om du redan är god man eller förvaltare och vill fortsätta få erbjudande om […]

Kategoriserad under: Okategoriserade

Vi behöver fler gode män och förvaltare

Datum: 2018-01-09

Vi behöver fler gode män och förvaltare. Dela därför gärna vår film där två av våra ställföreträdare berättar om varför de har valt att engagera sig.

Kategoriserad under: Okategoriserade

Nyhetsbrev januari 2018

Datum: 2018-01-08

Nyhetsbrev januari 2018

Kategoriserad under: Okategoriserade

Riksrevisionen har utrett överförmyndarsystemet

Datum: 2017-12-15

Riksrevisionen har granskat överförmyndarsystemet. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att utreda systemet som helhet och där bland annat analysera och identifiera vilka uppdrag som kan utföras av professionella ställföreträdare, i syfte att […]

Kategoriserad under: Okategoriserade

Nyhetsbrev september 2017

Datum: 2017-09-26

Nyhetsbrev september 2017

Kategoriserad under: Okategoriserade

När är min årsräkning granskad?

Datum: 2017-09-13

Överförmyndarförvaltningen i Västerås fick 2017 in cirka 1200 årsräkningar som skall granskas. Många av dessa har i år krävt komplettering vilket har fördröjt arbetet. Cirka 85% av samtliga årsräkningar var granskade […]

Kategoriserad under: Okategoriserade

Söka bidrag från donationsfonder

Datum: 2017-08-21

För din huvudmans räkning kan du som god man eller förvaltare söka bidrag från Västerås stads donationsfonder. Sista ansökningsdagen är den 30 september 2017. Läs mer på vasteras.se http://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/ekonomi-forsorjningsstod/stipendier-och-fonder.html Vid […]

Kategoriserad under: Okategoriserade

Ny lag om framtidsfullmakt och tillägg i föräldrabalken om anhörigbehörighet

Datum: 2017-07-06

Från och med den 1 juli 2017 gäller en ny lag om framtidsfullmakter som ger enskilda möjlighet att upprätta fullmakt som ska träda i kraft när fullmaktsgivaren blivit så sjuk […]

Kategoriserad under: Okategoriserade

Nytt nyhetsbrev

Datum: 2017-06-27

Nu finns ett nyhetsbrev för juni 2017.

Kategoriserad under: Okategoriserade