Aktuellt

Semestertider

Datum: 2018-07-16

Under semestertider har vi begränsat med bemanning på förvaltningen. Hoppas att ni har överseende med att det kan ta längre tid för oss att svara på mejl och telefonsamtal.

Kategoriserad under: Okategoriserade

Är du redan ställföreträdare och vill fortsätta få uppdrag?

Datum: 2018-04-24

I syfte att förbättra för huvudmän och ställföreträdare har Överförmyndarnämnden i Västerås infört ett nytt system. Om du redan är god man eller förvaltare och vill fortsätta få erbjudande om […]

Kategoriserad under: Okategoriserade

Vi behöver fler gode män och förvaltare

Datum: 2018-01-09

Vi behöver fler gode män och förvaltare. Dela därför gärna vår film där två av våra ställföreträdare berättar om varför de har valt att engagera sig.

Kategoriserad under: Okategoriserade

Nyhetsbrev januari 2018

Datum: 2018-01-08

Nyhetsbrev januari 2018

Kategoriserad under: Okategoriserade

Riksrevisionen har utrett överförmyndarsystemet

Datum: 2017-12-15

Riksrevisionen har granskat överförmyndarsystemet. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att utreda systemet som helhet och där bland annat analysera och identifiera vilka uppdrag som kan utföras av professionella ställföreträdare, i syfte att […]

Kategoriserad under: Okategoriserade

Nyhetsbrev september 2017

Datum: 2017-09-26

Nyhetsbrev september 2017

Kategoriserad under: Okategoriserade

När är min årsräkning granskad?

Datum: 2017-09-13

Överförmyndarförvaltningen i Västerås fick 2017 in cirka 1200 årsräkningar som skall granskas. Många av dessa har i år krävt komplettering vilket har fördröjt arbetet. Cirka 85% av samtliga årsräkningar var granskade […]

Kategoriserad under: Okategoriserade

Söka bidrag från donationsfonder

Datum: 2017-08-21

För din huvudmans räkning kan du som god man eller förvaltare söka bidrag från Västerås stads donationsfonder. Sista ansökningsdagen är den 30 september 2017. Läs mer på vasteras.se http://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/ekonomi-forsorjningsstod/stipendier-och-fonder.html Vid […]

Kategoriserad under: Okategoriserade

Ny lag om framtidsfullmakt och tillägg i föräldrabalken om anhörigbehörighet

Datum: 2017-07-06

Från och med den 1 juli 2017 gäller en ny lag om framtidsfullmakter som ger enskilda möjlighet att upprätta fullmakt som ska träda i kraft när fullmaktsgivaren blivit så sjuk […]

Kategoriserad under: Okategoriserade

Nytt nyhetsbrev

Datum: 2017-06-27

Nu finns ett nyhetsbrev för juni 2017.

Kategoriserad under: Okategoriserade