Är du erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig?

Då har du möjlighet att hjälpa en medmänniska genom att bli god man.

Välkommen till Överförmyndar- förvaltningen i Västerås

Vi arbetar för rättssäkerhet.

Västeråsvy

Vill du bli god man? Vill du bli god man?

Intresseanmälan

Uppdrag som god man utgör en viktig insats för såväl den enskilde som för samhället i stort. Uppdragens karaktär är mycket varierande. I Västerås finns många barn och vuxna som av olika […]

Läs mer

FAQ- frågor och svar

FAQ- frågor och svar

  När är min årsräkning granskad? Svar: Årsräkningarna som inkommer till överförmyndarnämnden granskas i tur och ordning efter inkommandedatum d.v.s. kronologiskt. Ju tidigare årsräkningen inkommer efter årsskiftet desto tidigare blir […]

Läs mer

Redovisning e-tjänst Redovisning e-tjänst

E-tjänst redovisning

Västerås stad erbjuder här gode män och förvaltare att redovisa sina års- och sluträkningar via webben.

Läs mer

newsAktuellt

Vi behöver fler gode män och förvaltare

Datum: 2018-01-09

Vi behöver fler gode män och förvaltare. Dela därför gärna vår film där två av våra ställföreträdare berättar om varför de har valt att engagera sig.

Nyhetsbrev januari 2018

Datum: 2018-01-08

Nyhetsbrev januari 2018

Riksrevisionen har utrett överförmyndarsystemet

Datum: 2017-12-15

Riksrevisionen har granskat överförmyndarsystemet. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att utreda systemet som helhet och där bland annat analysera och identifiera vilka uppdrag som kan utföras av professionella ställföreträdare, i syfte att […]

Kalender